De informatie en het aanbod informatieproducten op deze website wordt door ComfortCompany.be met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Alle informatie op de website en in de producten zijn vrijblijvend, zodat aan de inhoud en de links op de website geen rechten kunnen worden ontleend.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website ComfortCompany.be zijn van de eigenaar van de website. Het is niet toegestaan om zonder toestemming de informatie te kopiëren of openbaar te maken.

ComfortCompany.be garandeert niet dat de informatie en inhoud op de website te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor de bezoeker.

De informatie op deze website en de producten van ComfortCompany.be zijn niet bedoeld als vervanging voor medische zorg of behandeling. Niets kan een arts of een andere zorgverlener vervangen. Je moet ook overleggen met jouw arts, of zorgverstrekker voordat je de inhoud gaat toepassen!

De informatie en inhoud van de artikelen en producten op ComfortCompany.be wordt niet samengesteld door artsen.

De gezonde lifestyle methodes werken bij vele van onze klanten, het kan zijn dat het bij jou langer gaat duren voor de effecten merkbaar zijn. Gezondheid is erg persoonlijk en varieert per persoon, indien je klachten krijgt, neem dan per direct contact op met een gekwalificeerde arts.

Let op: De inhoud en de producten van ComfortCompany.be dienen NIET als (professioneel) medisch advies of als basis voor medisch advies, diagnose en/of behandeling. Sowieso betreft ComfortCompany.be GEEN uitoefening der geneeskunde.

Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen tot je, tenzij deze zijn voorgeschreven door een erkend arts of aanbevolen door een erkend apotheker.

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://comfortcompany.be/ , zoals deze beschikbaar is gesteld door Comfort Company . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Comfort Company is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Comfort Company.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Comfort Company te mogen claimen of te veronderstellen.

Comfort Company streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Comfort Company aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://comfortcompany.be/ op deze pagina.