Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van https://comfortcompany.be/ is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Algemeen

Dit is de privacy policy van Comfort Company, onderdeel van Hypnos BVBA. Comfort Company is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website.

Comfort Company respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Hypnos BVBA is een vennootschap naar Belgisch recht met zetel gevestigd te Hoek ten eiken 30 2870 Puurs en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer [0455 085 594].

Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Comfort Company en specifiek https://comfortcompany.be/, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@comfortcompany.be.

Persoonsgegevens

Comfort Company verwerkt de persoonsgegevens die zij via de Website van u ontvangt. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die u invult op contact- een aanvraagformulieren op de Website. U kunt via de Website onder meer uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres aan Comfort Company verstrekken.

Bezoekers van de Website die jonger zijn dan 16 mogen slechts persoonsgegevens via de Website aan Pearle verstrekken, als zij daarvoor toestemming hebben gekregen van een wettelijke vertegenwoordiger, die kennis heeft genomen van deze privacy policy.

Door het meedelen van uw persoonlijke gegevens aan Comfort Company op deze website, inclusief mogelijke medische gegevens zoals het feit dat u een bepaalde aandoening heeft zoals rugklachten of fibromyalgie, geeft u Comfort Company de toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken op de manier die beschreven wordt in deze privacy policy.

Doeleinden en verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden door Comfort Company gebruikt om door u gestelde vragen te beantwoorden, om u te informeren over de huidige en toekomstige activiteiten en acties van Comfort Company, voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven en voor het versturen van reclame per post, per e-mail of SMS.

U heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Dit doet u door een schriftelijk verzoek in die zin te sturen aan: Comfort Company t.a.v. Klantendienst – Hoek ten eiken 30 2870 Puurs.

Comfort Company zal de door u verstrekte persoonsgegevens in sommige gevallen doorgeven aan haar groepsmaatschappijen. In sommige gevallen zal Comfort Company de door u verstrekte persoonsgegevens ook aan derden ter beschikking stellen, die de hiervoor genoemde gegevensverwerkingen in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Comfort Company of haar groepsmaatschappijen zullen uitvoeren. Comfort Company zal uw persoonsgegevens voor het overige niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Beveiliging en bewaartermijn

De opslag en doorgifte van uw persoonsgegevens is beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Comfort Company bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens in beginsel niet langer dan 10 jaar.

Gebruik van cookies

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Comfort Company over u verzamelt. Ook kunt u Comfort Company verzoeken deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek sturen aan: Comfort Company t.a.v. Klantendienst – Hoek ten eiken 30 2870 Puurs.

Inzage, correctie en verwijdering

https://comfortcompany.be/ plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.